העמותה לילדים בסיכון
מרכז חוסן
 
 

 

כניסתו של "מרכז חוסן" לחיפה הביאה בתקופה קצרה לשינוי מהותי ועמוק בתפיסת ההיערכות לחירום של העיר. החירום הפך ל"נושא חם" שרבים רוצים להיות מחוברים ושותפים לו... אחד מתוצרי הלוואי המשמעותיים ביותר, כפי שמציינים מרבית השותפים הנה ההשפעה החיובית של העסוק בחירום על יחסי העבודה והשותפויות בשגרה. אנו רואים בכך זכות גדולה שניתן לנו הסיוע והליווי המקצועי של מרכז חוסן שרכש ידע וניסיון מעשי במשך שנים רבות באירועים רבים בארץ ובעולם ופיתח ידע מקצועי אשר משמש אותנו להיערכות החירום על-ידי אנשי המקצוע הטובים ביותר הפועלים בחרום.

פיני ווגמן, ראש מערכת שירותים חברתיים וקהילה, עיריית חיפה


 מרכז "חוסן" ע"ש כהן-האריס עוסק בטיפול, ייעוץ, פיתוח, הכשרה, מחקר וחיזוי, בתחום היערכות, מניעה, התערבות ושיקום ובפיתוח חוסן אזרחי במצבי טראומה, משבר ואסון המוני, ברמה המקומית, הארצית והבינלאומית.

מרכז "חוסן" להתערבות בטראומה ואסון המוני ע"ש כהן-האריס מיסודה של העמותה לילדים בסיכון (ע.ר.) הוקם במטרה לחזק את החוסן האזרחי ולשפר את מוכנות האוכלוסייה להתמודדות יעילה עם מצבי חירום ואסון המוני באמצעות כינון של קהילת מוסדות תחת מוטת שליטה אחודה.
מתוך הנחה שהזירה המקומית הופכת לגורם מרכזי הן ביחס להחלטות פוליטיות הנוגעות לעניינים אזרחיים והן ביחס להנגשת השירותים לתושבים, מרכז "חוסן" פיתח את תוכנית "חוסן העיר" המיושמת ומוטמעת ברחבי הארץ. יישום מודל זה כולל שיפור ההיערכות והמוכנות, הידוק הערבות ההדדית בין התושבים, העצמת המעורבות החברתית והקהילתית, וכפועל יוצא, שיפור איכות חיי האזרחים בעתות שיגרה וחירום.

תפיסת החוסן האזרחי של מרכז "חוסן" הינה מערכתית ואקולוגית. היא רואה את האיום המתמשך ככזה המזמין התגייסות למוכנות ופיתוח חוסן חברתי ומקצועי תוך בניית גשרים אשר יאפשרו למערך החירום העירוני ולמוסדות הקהילה לפעול באופן אחוד, מתואם, ומתוך האדרה ואיגום המשאבים. במודל זה, מורה, אחות, ואפילו הורה ותלמיד שעברו העצמה מהווים "סוכנים" במוסדות הטבעיים של החברה לפיתוח החוסן החברתי.

מודל זה, שפותח בתל-אביב מאז מלחמת המפרץ (1991), בשיתוף מינהל השירותים החברתיים של העירייה ומחוז ת"א של משרד הבריאות ומשרד החינוך, מיושם בערים בארץ בשיתוף עם משרד הביטחון, רח"ל ומרכז השלטון המקומי בישראל.

מרכז "חוסן" ע"ש כהן-האריס פועל בשותפות אסטרטגית לקידום המטרות הנ"ל, עם מוסדות וארגונים שונים: משרד הביטחון: רשות חירום לאומית (רח"ל); מרכז השלטון המקומי בישראל; רשויות מקומיות; שירותי בריאות כללית; מכבי שירותי בריאות; צה"ל – פקע"ר והמחלקה לבריאות הנפש, חיל הרפואה; משרדי ממשלה (רווחה, חינוך, בריאות, פנים,חוץ), ארגוני חירום והצלה (משטרה, היחידה הישראלית להחשת פעולות סיוע, חילוץ והצלה -עמותת F.I.R.S.T, מד"א, כיבוי אש); ארגון הג'ויינט העולמי; ארגונים בינלאומיים ואקדמאים (אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת הר סיני ניו- יורק, אוניברסיטת ייל) ועוד.
המרכז מאגד צוות רב-מקצועי מומחה בתחומים הבאים: תכנון אורבאני, מדיניות ציבורית, מדעי החברה והתרבות, ניתוח מערכות, בריאות הציבור, בריאות הנפש, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה קלינית, ייעוץ חינוכי, חינוך, סיעוד ורפואה ראשונית, שיטות מחקר והערכה בתחום מדעי החברה והטבע.
.

החזון

פיתוח, יישום והטמעת מודל לחוסן אזרחי:
יצירת חברה אזרחית (אנושית/ ארגונית/ מקצועית) המאפשרת חיזוי והתמודדות גמישה ויעילה,
המובילה להתפתחות של עמידות רב-ממדית אל מול תרחישי חירום ואסון המוני.

 

מטרות

 • הקמת רשתות רב-מערכתיות ורב-מקצועיות ברמה המקומית, הארצית והבינלאומית. הרשתות יהוו מערכים משולבים (חינוך, בריאות ורווחה) למוכנות לחירום בתחום הטיפול באדם ובקהילה.
 • פיתוח והפעלה של תורה ומודלים רב-מקצועיים ורב-ארגוניים לשיפור המוכנות, חיזוק החוסן ושמירת רצף החיים האישי והקהילתי והתערבות במצבי חירום. 
 • תיאום - אינטגרציה תורתית ושיתוף פעולה בין-מערכתי להתערבות בעתות אסון עם הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה, קופות החולים, צה"ל, משטרה, ביטוח לאומי ועוד.
 • פיתוח מודלים לאיתור מוקדם וטיפול בנפגעים ישירים ועקיפים מאירועי החירום. 
 • פיתוח והפעלה של שירותי חירום קליניים לילדים, בני נוער, משפחות וקהילות שחוו טראומה נפשית – מרכזי טראומה בקהילה.
 • הבנייה, הכשרה והדרכה של מנהיגות מומחים אזרחית וצוותים רב-מקצועיים בשירותים ממלכתיים/ עירוניים, אזרחיים וצבאיים.
 • חיזוק הערבות ההדדית בין התושבים והעצמת המעורבות החברתית - הקמה, הכשרה והדרכה של מנהיגות מקומית.
 • תרגול המערכות והערכת הפעילות.
 • ייזום וביצוע מחקרים בתחום חוסן ופגיעות אוכלוסייה. 
 • קידום חקיקה ברמת המדיניות הלאומית - גיבוש תקנים אחראיים והמלצות למיסוד סטנדרטים לאומיים להקצאת משאבים להערכות, מניעה והתערבות באסון.

   תחת מטרות אלו, פועל מרכז "חוסן" בשלוש תוכניות מרכזיות ובמקביל מפעיל המרכז יחידה למחקר והערכה:

 

אוכלוסיות היעד

חוסנה של הקהילה ומוכנות כל מרכיביה להתמודדות עם מצבי חירום, הינם בעלי השפעה ישירה על חוסנם של הפרט, המשפחה וחברי הקהילה העומדת בסכנה או אל מול מצב של פעולות איבה מתמשכות.
הקהילה, בהתאם לגישת המערכות, מורכבת ממספר מרכיבים המקיימים אינטראקציה ביניהם.
לאור זאת, מרכז "חוסן" מתייחס לשלוש אוכלוסיות יעד מרכזיות:

 • הפרט ומשפחתו בקהילה הגיאוגרפית ו/או פונקציונאלית אליו הוא משתייך.
 • מנהיגות מקצועית של ארגונים ושירותים בקהילה - אנשי מקצוע במערכות חינוך, רווחה, בריאות וביטחון (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, צוות בית-הספר: מורים ויועצים, רופאים, אחיות, מרפאים באמנות ועוד).
 • מנהיגות בלתי פורמאלית – מתנדבים, מחלצים, פעילים קהילתיים /שכונתיים.